Bernerøya sin hjemmeside

Kontakt oss på Bernerøya

Send hilsen

Bernerøya

Hilde Karin Harsvik, Skorpaveien 4, 6512 Kristiansund N,NORWAY.

E-post: hikaha@online.no

Hjemmeside: https://www.berneroya.com

Telefon: 047 91375599 Faks:047 71678733

Skriv inn meldingen din her. Fyll ut skjemaet: